Wat is bemiddeling op basis van geweldloze communicatie?

Bij een bemiddeling op basis van geweldloze communicatie (GC bemiddeling) is het voornaamste doel om elkaar te begrijpen. Vanuit begrip ontstaan er nieuwe oplossingen om met de situatie om te gaan: oplossingen die werken voor alle partijen.

Leestijd: 20 minuten

Met behulp van geweldloze communicatie kun je conflict juist zien als een kans om elkaar te begrijpen.

Bij conflict, ruzie of onenigheid zijn we vaak geneigd om te denken in termen van wat er fout is aan de ander, of fout is aan onszelf. We denken dan dat het de fout is die moet worden opgelost. Oftewel: we verwachten van onszelf of de ander om het anders te doen. Als gevolg geven we de relatie vaak op zodra we denken dat het veranderen niet gaat lukken. 

We nemen ontslag van ons werk, we maken onze relatie uit of we bekoelen een vriendschap. Soms accepteren we het conflict als onderdeel van de relatie en laten de relatie betalen met een verminderd gevoel van kwaliteit. Hoewel we nog genoeg fijne dingen uit de relatie halen, blijft er onderhuids toch een verwijt zitten dat er iets mis is met de ander of met de relatie.

Met behulp van geweldloze communicatie kun je conflict juist zien als een kans om elkaar te begrijpen. Door ons te concentreren op wat we nodig hebben – in plaats van wat er goed of fout is – vinden we verrassend vaak begrip, empathie en motivatie om samen te werken.

Het sleutelidee van een bemiddeling op basis van geweldloze communicatie (GC bemiddeling) is dat je vanuit verbinding gemakkelijker tot een oplossing komt, dan als je gefixeerd bent op de oplossing of het probleem.

Als we middenin een onenigheid, ruzie of conflict zitten – concentreren we ons vaak enkel op datgene dat wij als een probleem zien. Het is dan ook erg aantrekkelijk om te denken dat iedere strijd een definieerbaar probleem heeft en dat alles is opgelost als de ander dit probleem ook zou zien en erkennen.arrow_circle_down

Herken je dat jullie allebei precies weten wat het probleem is, en dat de oplossing is dat de ander iets anders moet doen? Dit perspectief is te herkennen aan gedachtes of uitspraken als: “Als jij nou eens… het anders doet / het probleem zou erkennen / zou stoppen met moeilijk doen, dan…”

Het gevolg van deze manier van denken is dat het vaak tot wederzijdse frustraties leidt, bijvoorbeeld als de ander niet de beweging naar erkenning of verandering maakt die wij zouden willen zien.

Door ons alleen te concentreren op het probleem, zetten we ons vast in een situatie waarin we maar twee opties hebben:

   1. De ander begrijpt dat het probleem aan hun zijde ligt, erkent dit probleem en is bereid om te veranderen.
   2. We nemen zelf verantwoordelijkheid voor het probleem en proberen zelf te veranderen.

Misschien klinkt dit bekend en heb je al gemerkt dat deze manier van kijken meestal niet tot een duurzame oplossing leidt. Dit heeft een paar duidelijke redenen:

   • Als we denken in termen van problemen, dan vinden we vaak dat het gelijk aan onze zijde ligt: wij zien het probleem en willen dat de ander dit probleem ook ziet. De ander proberen te overtuigen van ons gelijk, leidt zelden tot wederzijds begrip.
   • Horen of weten dat je iets anders moet doen, wekt op zichzelf niet de motivatie op om iets te veranderen.
   • Iets ‘moeten’ veranderen wekt zelfs verzet op.
   • Als we het idee hebben dat we zelf moeten veranderen voor een ander, betalen we vaak een prijs. We voelen minder vertrouwen dat we ertoe doen en boeten in op zelfrespect en eigenwaarde.
   • Als we het idee hebben dat we moeten inleveren voor de relatie, dan betalen we samen voor de daaruit volgende wrok en onvrede.

De crux is dus dat we niet gemakkelijk tot een duurzame oplossing komen, als we het probleem bij onszelf of de ander leggen. De kwaliteit van de relatie neemt af, we koesteren wrok of trappen steeds opnieuw in dezelfde val, waarin we ons teleurgesteld voelen dat het maar niet lukt om onszelf of de ander te veranderen.

Hoewel veel van ons vast zitten in deze cyclus is er gelukkig een ontsnappingsroute. Er is een andere manier van denken, waarbij je de kwaliteit van de relatie kunt behouden zonder iets van jezelf op te geven

   1. We zorgen dat we elkaar begrijpen en we brainstormen samen of er een oplossing is die voor ons allebei werkt.

Bij deze derde manier van kijken laten we los dat er iets fout is aan onszelf, de ander of de situatie: 

   • We beseffen dat iedereen behoeftes probeert te vervullen. 
   • We beseffen dat er talloze manieren zijn om een behoefte te vervullen en dat we dus niet vastzitten aan een specifieke manier of situatie.
   • We beseffen dat de huidige situatie botst met sommige behoeftes en we begrijpen dat dit pijnlijk en moeilijk kan zijn.
   • We beseffen dat de pijn en het conflict veroorzaakt worden door de onvervulde behoeftes en niet door ‘de fout’ in de ander of in onszelf.
   • We brainstormen samen naar andere manieren om onze behoeftes te vervullen.

Een GC bemiddeling helpt je om met deze blik naar elkaar en de situatie te kijken. In plaats van onszelf of de ander als boosdoener te zien of de ander te overtuigen van ons eigen perspectief, kijken we naar wat alle betrokkenen nodig hebben om weer vooruit te kunnen.

Dit proces begint altijd met het begrijpen en voelen van onze eigen behoeftes en het inleven in de behoeftes van de ander. Vanuit daar ontstaat er weer ruimte en bereidheid om anders met de situatie om te gaan.

We voelen zelfs meer motivatie om iets anders te doen, omdat we dit doen vanuit onze eigen behoeftes en omdat we ons verbonden voelen met de behoeftes van de ander!

Herken je dat jullie allebei precies weten wat het probleem is, en dat de oplossing is dat de ander iets anders moet doen? Dit perspectief is te herkennen aan gedachtes of uitspraken als: “Als jij nou eens… het anders doet / het probleem zou erkennen / zou stoppen met moeilijk doen, dan…”

Het doel en de principes van een GC bemiddeling

Het doel van een GC bemiddeling

Het verschilt per bemiddeling wat aanvaard wordt als een goede oplossing en welk proces we hanteren om daar te komen.

Het doel van een GC bemiddeling zoals ik die faciliteer is:

   • Dat alle partijen zich voldoende gehoord en begrepen voelen in datgene dat belangrijk voor hen is in het conflict
   • Dat geen enkele partij het gevoel heeft te moeten inleveren. Hieronder valt dus niet een compromis (waarbij een van de partijen water bij de wijn doet) of een uitkomst waarbij er winnaars en verliezers zijn. 
   • Concrete en bevredigende afspraken, die zijn afgestemd op de behoeftes van alle partijen
   • Afspraken die rekening houden met het menselijk aspect en die dus realistisch zijn en binnen de mogelijkheden vallen van de beschikbare persoonlijke capaciteit
   • Het begrijpen en eventueel eigen maken van de voor jullie nuttige inzichten en methodes, waardoor toekomstige conflicten gaan bijdragen aan onderling begrip en verdieping.

De principes van een GC bemiddeling

Bemiddeling op basis van geweldloze communicatie gaat uit van een paar basis principes, waaronder: 

   • Alles wat we doen, doen we om een behoefte te vervullen.
   • Behoeftes en gevoelens zijn universeel, wat wil zeggen dat ieder mens ze heeft en kent. Hierdoor zijn we altijd in staat om elkaar te begrijpen op het niveau van gevoel en behoeftes.
   • Elkaar begrijpen brengt een natuurlijk gevoel van ontspanning en empathie, waardoor er weer ruimte ontstaat voor samenwerking.
   • Behoeftes kunnen op allerlei manieren vervuld worden. Niemand is afhankelijk van één bepaalde strategie of één bepaalde oplossing.
   • Als mens willen we bijdragen aan het geluk en welzijn van een ander, maar als we hiertoe gedwongen worden verliezen we ons plezier om te helpen en soms ook onze bereidwilligheid.

Het proces van een GC bemiddeling

Een GC bemiddeling is gebaseerd op een aantal ‘proces principes’: Principes die helpen om elkaar beter te begrijpen en waardoor er gemakkelijker samenwerking ontstaat. 

Door te praten over behoeftes kunnen we ons inleven

Basale behoeftes zoals veiligheid, voedsel en rust zijn heel bekend. Niemand zal ontkennen dat we slaap nodig hebben en plaspauzes, of dat het ongunstig is om continue bang te zijn. Maar we hebben ook behoeftes die ons leven kleur geven, zoals plezier, genot en schoonheid. In onze relaties hebben we weer andere behoeftes zoals vertrouwen, respect en eerlijkheid. En zodra er een conflict is komen er behoeftes op zoals erkenning, begrepen worden en emotionele veiligheid.

Jouw manier van behoeftes invullen is misschien anders dan die van mij. En soms begrijpen we niet van elkaar welke behoefte we proberen te vervullen. Zodra we niet meer zien dat iemand een behoefte probeerde te vervullen ontstaat er vaak onbegrip en veroordeling. Zo kunnen we veroordelen dat iemand geweld gebruikt heeft, maar zodra we horen dat diegene bang was en zichzelf probeerde te beschermen, snappen we het al beter. De behoefte om jezelf te beschermen begrijpen we, ook al zijn we het misschien niet eens met de keuze voor geweld.

Samengevat: We hebben allemaal dezelfde behoeftes en dus kunnen we die van elkaar begrijpen. Behoeftes zijn niet afhankelijk van één manier om ze te vervullen, maar er zijn juist tal van manieren. Doordat we individueel kunnen verschillen in hoe we een behoefte vervullen, kunnen we het soms met elkaar oneens zijn over die manieren en veroordelen we die manieren van elkaar. Maar als we begrijpen welke behoefte erachter zat, kunnen we ons inleven. 

Zodra we begrijpen dat wijzelf en de ander slechts behoeftes probeerden te vervullen, gebeurt er vaak iets magisch: we voelen empathie, begrip en compassie. Waar we in eerste instantie veroordelen dat iemand geweld gebruikte, voelen we compassie zodra we horen dat diegene doodsbang was en het deed uit een behoefte aan bescherming.

Als we ons concentreren op wat 'fout' is, dan kunnen we ons minder inleven

Als je iets als een probleem ervaart, dan wil het eigenlijk zeggen dat je onvervulde behoeftes hebt. Vaak concentreren we ons dan op wat er fout is, terwijl we ook kunnen kijken naar wat de situatie ons vertelt over onze behoeftes.

Als ik haast heb, dan zal ik me misschien ergeren aan iemand voor mij aan de kassa die op z’n gemakje al zijn dubbeltjes gaat tellen. Ik zie de persoon voor mij nu misschien als asociaal en wereldvreemd. Ik vergeet dan dat het de onvervulde behoefte is die me boos maakt en dat het niet de persoon is die fout is. Ik voel me bijvoorbeeld bezorgd dat ik te laat ga komen op mijn afspraak. Als ik me zo boos maak, dan is er een goede antidote. Ik kan me namelijk inleven in mezelf of in de ander, ik kan bijvoorbeeld denken: “Och, ik heb echt behoefte aan efficiëntie, ik wil snel op mijn afspraak zijn. Ik voel me bezorgd dat als ik later ben dan de afgesproken tijd, dat ze minder vertrouwen in me hebben.” Als ik besluit deze persoon aan te spreken, dan zal ik dit nu met een heel andere energie doen dan als ik mezelf net gek heb gemaakt met gedachtes over hoe slecht die persoon is, omdat ‘ie zo langzaam is aan de kassa.

Dit wij/zij denken is ons zo aangeleerd, dat het heel logisch is dat we hier vaak intrappen. Door dit wij/zij denken vergeten we in relaties vaak dat het niet de ander is die fout zit, maar dat we onvervulde behoeftes hebben. Door onze behoeftes te begrijpen kunnen we beter leren vragen om wat we nodig hebben en zullen we dit bovendien doen met een energie waarin de ander zich óók welkom voelt. 

Zeggen we wat we nodig hebben, terwijl we de ander stiekem veroordelen, dan zal dit sneller leiden tot conflict en krijgen we juist níet wat we willen. De ander zal in de verdediging schieten of ons terug veroordelen en voor we het weten gaat het niet meer over wat we nodig hebben, maar over wat er fout is aan elkaar.

Om tot een oplossing te komen is het daarom allereerst belangrijk dat we erachter komen welke behoeftes er nu spelen en welke behoeftes er vervuld wilden worden.

Erkenning en compassie zijn katalysatoren voor samenwerking

Hoewel we het misschien niet eens zijn met andermans keuzes of voorkeuren, kunnen we ons wel inleven in de behoefte die erachter zit. En als we merken dat de ander compassie en begrip heeft voor óns, ontstaat er meer bereidheid om de ervaring van de ander te horen. Door het krijgen van erkenning en compassie ervaren we meer gemak in het loslaten van onze eigen pijnstukken.

Conflicten ontstaan júist omdat de oplossingen die iedere partij aandient kunnen botsen, of omdat er onenigheid is over wat het probleem precies is dat opgelost moet worden. Door te starten met begrip en verbinding wordt het gemakkelijker om deze fixatie los te laten en ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

Een bemiddelingsproces op basis van geweldloze communicatie is daarmee als volgt te beschrijven:

   • We richten ons op de behoeftes, waarden en de motivaties achter de ideeën over wat er moet gebeuren, wat het beste is of wat het probleem is
   • We stimuleren compassie en empathie door het besef dat iedereen behoeftes probeerde te vervullen
   • We beseffen dat de huidige situatie botst met sommige behoeftes
   • We begrijpen welke behoeftes belangrijk zijn voor onszelf en de ander om weer vooruit te kunnen
   • We kunnen ons inleven in de behoeftes van onszelf en van de ander, we begrijpen waarom iets belangrijk is voor een ander en voelen ons gemotiveerd om te helpen
   • We komen tot nieuwe oplossingen die afgestemd zijn op alle behoeftes

Samengevat ontstaat er door wederzijds begrip ruimte voor nieuwe oplossingen die voor iedereen werken en goed voelen. We voelen ons gemotiveerd om tot een oplossing te komen die voor iedereen werkt, in plaats van dat we ons richten op een oplossing die alleen voor onszelf werkt.

Het is absoluut niet de bedoeling dat je jezelf forceert tot compassie, terwijl je daar nog niet aan toe bent. Bij een GC bemiddeling gaat het er juist om dat je volledig gezien en geaccepteerd wordt in wat belangrijk is voor jou. Dat is inclusief de pijn die jij draagt rondom de situatie, jezelf of de ander.

Heb je het idee dat er nog te veel pijn zit in de situatie om tot een oplossing of samenwerking te kunnen komen? Dan kan de GC bemiddeling bijvoorbeeld als doel hebben dat jij (en jullie) in deze pijn gezien en erkend worden.

Hoe gaat een GC bemiddeling?

Het probleem herformuleren

Een GC bemiddeling begint eigenlijk altijd met het herformuleren van het probleem: 

   • Het probleem is niet wat er goed/fout is, maar welke belangrijke behoeftes onvervuld zijn.
   • We luisteren naar verwijten, oordelen en goed/fout gedachtes, omdat deze wijzen naar onderliggende behoeftes. Deze oordelen zijn valide, omdat ze voortkomen uit belangrijke behoeftes, maar ze zijn niet een waarheid.
   • Er zijn belangrijke waarden, behoeftes of verlangens die jij beschermt of verdedigt.
   • We verschuiven de aandacht naar deze behoeftes en waarden.

Het is voor mij belangrijk dat jullie je genoeg gezien voelen in wat belangrijk is voor jullie. Zodra iedereen echt genoeg gehoord is in de belangrijkste behoeftes, bestaat er eigenlijk altijd als vanzelf wederzijds begrip.

Het zal je verbazen hoeveel voldoening het geeft zodra je echt gaat praten over datgene wat zo belangrijk is voor jullie. Je zal bovendien merken hoeveel gemakkelijker het wordt voor de ander om jou te begrijpen zodra je stopt met focussen op het probleem en deelt waarom iets zo belangrijk voor je is.

De beweging van conflict naar begrip

Een conflict zie ik als een botsing van perspectieven, waarin het niet meer lukt om elkaar genoeg te begrijpen om tot een oplossing te komen. 

Dat is een hele mondvol. Wat ik daarmee bedoel is dat conflict in zekere zin altijd neerkomt op het elkaar niet genoeg begrijpen om tot een oplossing te komen. Ik ben ervan overtuigd dat een conflict altijd tot een goed einde kan worden gebracht zodra er genoeg begrip is.

Dat wil niet zeggen dat het oplossen van een conflict altijd betekent dat jullie weer de beste vrienden moeten zijn. Een oplossing kan ook zijn dat je uit elkaar gaat en elkaar nooit meer ziet. Het verschil is dat je dit kan doen met begrip van elkaar’s belevingswereld en behoeftes.

Beëindig je een relatie vanuit verbinding en wederzijds begrip, dan betaal je minder snel de prijs van later verworven wantrouwen door hoe het misging of het gevoel van verwarring of bitterheid waarmee je anders vaak achterblijft.

Bij een GC bemiddeling ligt de nadruk daarom op elkaar begrijpen in termen van behoeftes. We streven er naar dat je vanuit compassie en begrip naar jezelf en de ander kan kijken. Vanuit daar ontstaat er namelijk meer emotionele capaciteit en meer creativiteit om tot oplossingen te komen die afgestemd zijn op alle behoeftes.

Natuurlijk kunnen er dingen in de weg staan van begrip, zoals emotionele capaciteit, pijnstukken of tijd. Bij een GC bemiddeling streef ik er daarom naar om meer emotionele capaciteit te creëren en ruimte te geven aan pijnstukken. 

Het idee van een GC bemiddeling is dat je even kan ontspannen in alles wat je anders draagt en dat je daarin gehoord wordt. Door het ervaren van deze ruimte en erkenning ontstaat er vanzelf meer ontspanning en bereidheid om ook elkaar te kunnen horen en begrijpen.

Elkaar begrijpen is niet hetzelfde als het eens zijn of gelijk krijgen

Bij een GC bemiddeling streven we er niet naar om ‘de waarheid te achterhalen’, maar we kijken naar wat er nú nodig is om een situatie te verbeteren. Jouw ervaring is natuurlijk belangrijk en het is begrijpelijk als je overtuigd bent van hoe dingen zouden moeten zijn of wat er verkeerd is aan een situatie. De bedoeling is dat je hiervoor gezien wordt, zonder dat de ander geforceerd wordt om het eens te zijn met jou.

Je zult merken dat als je wederzijds begrip vindt, het niet zo belangrijk meer is om gelijk te krijgen. Het is voor de meesten veel meer waard om gehoord en begrepen te worden voor de impact van de situatie en de ervaring in het moment, dan dat de ander ons gelijk geeft.

Elkaar begrijpen is ook niet hetzelfde als het eens zijn met elkaar. Je kunt elkaar goed begrijpen, zonder het eens te worden. Het oneens zijn staat een werkbare oplossing niet in de weg. Streven naar begrepen worden is zinvoller en realistischer, dan om het eens te worden en gelijk te krijgen.

We zoeken naar jullie gedeelde realiteit en gaan van daaruit verder naar wat er nodig is voor jullie om elkaar te kunnen horen. Als ik een bemiddeling faciliteer, dan wil ik dat alle deelnemers aan het eind de ervaring hebben dat ze gehoord en begrepen zijn en deel waren van de oplossing. 

Een afspraak houdt rekening met alle behoeftes

Als je niet in volledigheid achter de oplossing staat of vertrouwt dat je helemaal gezien bent in de behoeftes en waarden die belangrijk voelden, dan leidt dit potentieel tot nieuwe conflicten. Daarom ligt de focus op wederzijds begrip en afstemming.

Zodra jullie echt gehoord zijn in jullie behoeftes, zal er ruimte zijn om tot een afspraak te komen. Deze afspraak wordt gezamenlijk gevonden. Dit gaat meestal vrij gemakkelijk als je elkaar’s behoeftes begrijpt en ziet en is meestal zelfs een leuk proces. Zodra je gaat brainstormen en alle behoeftes meeneemt, komen er de mooiste en creatiefste oplossingen.

Sommige afspraken of oplossingen bestaan uit meerdere afspraken

Het maken van nieuwe afspraken kan even wennen zijn. Niet iedere afspraak is even gemakkelijk te hanteren voor iedereen. 

Zet de relatie zich na de bemiddeling verder voort, zoals bij liefde, vriendschap of collega’s, dan kun je ook na de bemiddeling weer tegen dingen aanlopen. 

In een bemiddeling maak ik onderscheid tussen verschillende soorten afspraken, die elkaar onderling ondersteunen:

   • De primaire afspraken.
    De afspraak of oplossing die afgestemd is op de behoeftes van alle partijen. Deze afspraak is meetbaar en concreet, zodat je kunt zien hoe goed de afspraak voor jullie werkt.
   • Ondersteunde afspraken.
    Afspraken die de primaire afspraak ondersteunen. 
   • Reflectieve afspraken.
    Afspraken die ruimte geven om de afspraken te veranderen.

Bijvoorbeeld: Uit de bemiddeling blijkt dat jullie nog niet vaak hebben gepraat over jullie behoeftes. Hierdoor komen jullie vaak in verschillende ruzies terecht. Hoewel het kleine ruzies zijn, vinden jullie de ruzies allebei erg vervelend en zouden jullie graag nieuwe opties verkennen om samen te werken en meer verbinding te ervaren. Jullie maken hiervoor een aantal afspraken:

   1. Primaire afspraken:
    Jullie spreken af om na een ruzie te praten over jullie behoeftes. Jullie werken met de intentie om net zo lang te luisteren tot de ander zich helemaal gehoord en begrepen voelt. Dit doen jullie met behulp van de methodes die jullie geleerd hebben bij de bemiddeling. Daarna gaan jullie brainstormen over een manier om aan jullie behoeftes tegemoet te komen. Concreet is de afspraak geslaagd als jullie praten na een ruzie.
   2. Ondersteunde afspraken:
    Jullie spreken af om iedere vrijdagavond 1 uur vrij te maken voor de primaire afspraak. Als je niets te bespreken hebt, maken jullie een wandeling. Daarnaast spreken jullie af dat je na 1 uur mag stoppen met het gesprek, om zorg te dragen voor jullie energie en bereidwilligheid om het te blijven doen.
   3. Reflectieve afspraken:
    Over 4 weken reflecteren jullie op jullie ervaring. Jullie kijken hoe de verschillende afspraken voor jullie gewerkt hebben en stemmen de afspraken zo nodig opnieuw af naar jullie behoeftes.

Praktijkvoorbeelden

Een praktijkvoorbeeld van een bemiddeling op basis van geweldloze communicatie

Conflict Hotline met Miki Kashtan: Een rollenspel, 10m19. De bemiddeling start vanaf 3m17.

Waarom werkt begrip zo goed? Een voorbeeld.

Reactiepatronen, stress, pijnpunten en dynamieken

Ieder conflict kent bepaalde reactiepatronen

Bij een conflict komen er ook reactiepatronen om de hoek kijken. We hebben allemaal onze pijnpunten en moeilijke ervaringen gehad in het leven. Het is dus niet gek dat die soms geraakt worden. Er zijn ook reactiepatronen die ontstaan als gevolg van het conflict, omdat pijnlijke momenten herhaald worden. Deze reactiepatronen worden vaak steeds erger naarmate het conflict verder voortduurt.

Deze reactiepatronen zijn dus heel normaal, maar evengoed kunnen we er flink in vast komen te zitten. Zonder de nodige hulp werpen ze vaak barrières op om tot afstemming en begrip te kunnen komen.

Veel voorkomende barrières zijn:

   • Ervaringen van miskenning, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, onveiligheid of wantrouwen. Het kan daardoor voelen alsof praten met elkaar geen zin heeft. Ooit nog samen tot begrip komen lijkt een onmogelijkheid.
   • De gemoederen lopen zó snel op, dat naar elkaar luisteren niet meer lukt. Jullie komen steeds in hetzelfde patroon terecht. Als gevolg gaat het inmiddels al lang niet meer over wat jullie nodig hebben, maar over hoe de een “altijd wegloopt”, of hoe de ander “geen grenzen respecteert”.
   • Er is iets gebeurd dat dusdanig pijnlijk was, dat je niet weet of je daar overheen kan of wil komen. Je vindt dat de ander zich moet bewijzen om jouw aandacht te verdienen, voor je überhaupt nog in gesprek wil.

In een GC bemiddeling zijn deze reacties of barrières welkom. De bedoeling van een bemiddeling is juist om een draagvlak te creëren en ondersteuning te bieden bij gesprekken die anders moeilijk verlopen. Een voorbeeld hiervan zie je in het filmpje hierboven van de Conflict Hotline, waarbij het gaat over een cyclus van boosheid waar het koppel zonder hulp niet goed uitkomt.

Je kunt ook specifiek een bemiddeling doen om gehoord te worden in jouw pijn. De ervaring leert dat dit diepgaand helend en vervullend kan zijn, voor alle betrokkenen.

Relatiecoaching voor destructieve dynamieken en reactiepatronen

Wil je werken met reactiepatronen of relatiedynamieken, dan raad ik je aan om te kijken of relatiecoaching iets voor jou/jullie is. Daar leer je onder andere hoe elke reactie op zichzelf staand ook verbonden is met belangrijke behoeftes en hoe je (samen of alleen) voor die behoeftes kunt leren zorgen en daarmee uit de reacties kunt leren komen.

Chinese Minister Story van Yoram Mosenzon, 2m51. 

Krachtig communiceren wat je nodig hebt

Krachtig communiceren wat je nodig hebt

De meesten van ons communiceren vaker over wat we niet willen, wat we vinden en over wat vervelend voelt – dan dat we communiceren over wat we nodig hebben of luisteren naar wat een ander nodig heeft. Herken jij dit en wil je opvallen voor jouw krachtige en empathische communicatiestijl?

Laat je email-adres achter en ontvang mijn nieuwsbrief met frequente tips voor krachtige, empathische en effectieve communicatie. De tips zijn direct toepasbaar en geven inzicht in het model van geweldloze communicatie. 

Je ontvangt ook een seintje als ik een blog heb geplaatst en andere updates van mijn werk. Meestal eens in de twee weken, nooit vaker dan wekelijks. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven. 

Schrijf je in om mijn nieuwsbrief te ontvangen

Dit ebook komt binnenkort!

Laat je mailadres achter en ontvang het ebook, zodra deze wordt geplaatst. 

Door je mailadres achter te laten ontvang je ook de nieuwsbrief met updates, blogs en videos. Je ontvangt de nieuwsbrief nooit vaker dan eens per twee weken en je kunt je op ieder moment weer uitschrijven.

Dankjewel voor je aanmelding

je bent aangemeld voor de nieuwsbrief

Dankjewel voor je aanmelding

het ebook komt zodra het klaar is